powrót

STEROWNIKI DO KOTŁÓW

Firma Klimosz posiada w ofercie nowoczesne sterowniki do kotłów automatycznych: Klimosz ecoCONTROL oraz Klimosz KOMFORT. Sterownik znacząco zwiększa komfort użytkowania i dba o prawidłową pracę całej instalacji grzewczej oraz kotła zapewniając komfort cieplny. Zastosowane algorytmy umożliwiają pracę z automatyczną modulacją mocy kotła – wytwarzając dokładnie taką ilość ciepła, na jaką jest zapotrzebowanie w danym momencie, dzięki temu proces spalania jest równomierny (nie ma gwałtownych zmian temperatury w komorze spalania i kominie), bardziej efektywny i gwarantujący dłuższą żywotność instalacji grzewczej. Opcjonalny moduł internetowy WiFi umożliwia bezprzewodową komunikację sterowników Klimosz KOMFORT z dedykowanym oprogramowaniem do zdalnego sterowania pracą kotła dostępną przez panel www oraz aplikacje mobilne. Moduł WiFi Klimosz umożliwia m.in.: zmianę nastaw i podgląd aktualnej temperatury CO1, CO2, CWU, zmianę trybów pogodowych, aktywację krzywych grzewczych, możliwość podglądu: temperatury kotła, temperatury zewnętrznej, temperatury podajnika, stanu pracy kotła, podgląd aktywacji termostatów pokojowych, możliwość rozpalania i wygaszania kotła (dotyczy kotłów z palnikiem peletowym), wyświetlanie informacji o alarmach występujących w kotle. Moduł WiFi jest dostępny w następujących wersjach językowych: polski,czeski,angielski,rosyjski.


Sterownik KLIMOSZ KOMFORT

Sterownik KLIMOSZ KOMFORT

Moduł WIFI do sterownika KLIMOSZ KOMFORT

Moduł WIFI do sterownika KLIMOSZ KOMFORT

Sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL

Sterownik KLIMOSZ ecoCONTROL

Sterowniki do kotłów zasypowych

Sterowniki do kotłów zasypowych

Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska